St. Tornberget i Stockholms Län

Högsta punkten i Stockholms Län, januari 2005.

Utsikt mot St Tornberget från söder.
Vägskäl

Stigkorsningen vid St Tornberget. De röda pilarna markerar Sörmlandsleden.
Den vit/gröna stigen kommer in till skylten bortifrån vänster där steg syns i snön.
Vit/grön markering

Den vit/gröna stigen markeras med sådana här märken.
Caj på toppen av St Tornberget.

Biträdande webmaster vilar i snön på St Tornberget i januari 2005.
Vägen mot stigen

Den lilla vägen som leder från parkeringen till stigen.

webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sat Jan 29 23:51:27 W. Europe Standard Time 2005