Grönsved i Kalmar Län

Högsta punkten i Kalmar Län. En stene med en trästege
Highpointen i Grönsved. Ca 10 m från stenen finns ett triangelmärke.
Utsikt från parkeringen på Grönsved.
Utsikten från parkeringsplatsen är bättre än den från själva highpointen.
Rumskullaeken eller Kvilleken som den numera kallas.
Vi passade på att besöka eken i N Kvill. Den är enligt en tavla på platsen ungefär 1000 år och därmed Sverige äldsta träd. Den är dock ung jämfört med Bristlecone Pine i Kaliforniens White Mountains.

webmaster@sverigestak.org
Last modified: Thu May 12 22:06:13 W. Europe Daylight Time 2005