Eskilsberget i Örebro Län

Utsikt från högsta punkten i Örebro Län i juli 2008
Vi har kommit upp på toppen och beundrar utsikten mot norr.
Caj på väg mot ravinen som vi klättrade upp i.
Toppen i sikte.
På väg ner i ravinen. Det är ganska brant men mkt lättare att gå på stenarna än i den täta granskogen.
Gå in i skogen (och leta er uppåt) ungefär där skylten står.

webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sat Aug 23 22:17:52 W. Europe Daylight Time 2008