Översiktskarta - Kebnekaise

Karta över Kebnekaise med omgivningar
Leden från Nikkaluokta till fjällstationen och sedan vidare till Sveriges högsta berg syns på översiktskartan.


Leden från Tarfalastugan

Tarfalaturen
Leden från Tarfalastugan över glaciärerna till Kebnekaise.


webmaster@sverigestak.org
Last modified: Mon Aug 15 12:15:14 W. Europe Daylight Time 2005