Vägkarta - Tallmossen och Hjortmosseberget

Vägkarta över omgivningar kring Tallmossen och Hjortmosseberget.
Högsta punkten i Uppland heter Tallmossen och i Uppsala län, Hjortmosseberget. Tallmossen ligger i Västmanlands län, nästan på gränsen mellan Uppsala län och Västmanlands län. Den ligger dock tillräckligt långt från länsgränsen för att Hjortmosseberget, som ligger ca 1200 m norr om Tallmossen, är högst i Uppsala län.


webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sat May 22 09:40:45 Eastern Daylight Time 2004