Skogsbyås i Södermanland

Högsta punkten i Södermanland i slutet av mars 2005.
Sedan 2000 finns ett utsiktstornet på toppen.
Högsta punkten i Södermanland i slutet av mars 2005.
En informationtavla vid tornet.
Högsta punkten i Södermanland i början av maj 2005.
Längs stigen mot toppen.
Högsta punkten i Södermanland i början av maj 2005.
En vy rakt ned från utsiktstornet.
Högsta punkten i Södermanland i början av maj 2005.
Och utsikten över skogen och ängarna.

webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sun Jun 19 21:20:17 W. Europe Daylight Time 2005