Stenabo i Östergötland

Högsta punkten i Östergötland.
Highpointen i Stenabo. Punkten är mitt i skogen. Ingen utsikt därifrån. :-( Mycket avverkningar runt om - såg ut som om det berodde på att träden var stormfällda.
Radiomasten vid Stenabo
Radiomasten är ett bra riktmärke för att hitta till Stenabo (?).
Uppfartsvägen mot masten
Från vägskälet vid ladugården i Stenabo går denna väg upp till radiomasten.

webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sun Jun 19 20:06:56 W. Europe Daylight Time 2005