Tomtabacken i Jönköpings Län och i Småland

Högsta punkten i Småland och i Jönköpings Län.
Högsta punkten sedd från parkeringen.
Utsiktstornet
Utsiktstornet - fundamentet mitt under tornet står antagligen på triangelpunkten.
Utsikten
Utsikten från tornet. Masten i Nässjö och kyrkan i Malmbäck kunde ses från tornet

webmaster@sverigestak.org
Last modified: Wed Jun 15 05:33:14 W. Europe Daylight Time 2005