Topografisk karta - Tomtabacken

Topografisk karta Malmbäck och Tomtabacken
Triangelpunkten i kartans nedre mittersta del markerar high-pointen.


webmaster@sverigestak.org
Last modified: Mon Dec 29 20:49:07 Eastern Standard Time 2003