Lojsta på Gotland

Högsta punkten på Gotland
Ove och Erika på Gotlands högsta punkt

webmaster@sverigestak.org
Last modified: Mon Jul 07 21:48:08 W. Europe Daylight Time 2008