Magleröd i Skåne Län och Landskap

Högsta punkten i Skåne.
Toppen i Magleröd från vägen.

webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sun Oct 02 15:48:38 W. Europe Daylight Time 2005