Topografisk karta - Högalteknall

Topografisk karta Högalteknall med omgivningar
Högalteknall ligger nere till vänster i kartan, strax under texten Hallandsås. Ett triangelmärke skall markera highpointen.


webmaster@sverigestak.org
Last modified: Tue Oct 04 21:51:07 W. Europe Daylight Time 2005