Storvätteshågna i Dalarnas Län och Landskap

Högsta punkten i Dalarna i september 2005.
Eva på Dalarnas highpoint i ett underbart höstväder.
Högsta punkten i Dalarna i september 2005.
Stigmarkering i närheten av grusplanen där bilen parkeras. Här är stigen grusad men övergår senare till en normal och stenig fjällstig.
Högsta punkten i Dalarna i september 2005.
Utsikt från första höjden mot fjällstationen och över fjällets höstfärger. Själva Grövelsjön syns i solljuset bortom fjällstationen.
Högsta punkten i Dalarna i september 2005.
Bron över bäcken Foskan mellan Övre Fosksjön och Mellersta Fosksjön med Storvätteshågna och stigen upp till toppen i bakgrunden.
Högsta punkten i Dalarna i september 2005.
Utsikt norrut från Storvätteshågnas topp, mot Storån och sjöarna i Töfsingdalens nationalpark. Ett snötäckt fjäll syns i bakgrunden.

webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sun Oct 09 11:07:54 W. Europe Daylight Time 2005