Topografisk karta - Storvätteshågna

Topografisk karta Storvätteshågna och Idre
Den röda stigen leder från grusparkeringen till Storvätteshågna. Stigen är markerad.

Vägkarta - Storvätteshågna

Topografisk karta Storvätteshågna och Idre
Högsta punkten i Dalarna, Storvätteshågna, återfinns överst i kartan.


webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sun Oct 09 15:50:27 W. Europe Daylight Time 2005