Topografisk karta - Björnerödspiggen

Topografisk karta över Björnerödspiggen med omgivningar.
Högsta punkten i Bohuslän ligger i Strömstads kommun, nära gränsen till Norge. Bohusleden passerar över highpointen och på toppen finns ett utsiktstorn. Denna highpoint är på samma sätt som Sörmlands, en av få som uppmärksammats och utvecklats till ett utflyktmål.


webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sun Mar 28 20:40:46 Eastern Standard Time 2004