Lustigknopp i Gästrikland

Högsta punkten i Gästrikland i juli 2006.
På toppen av Lustigknopp, med lite utsikt i bakgrunden.
Högsta punkten i Gästrikland i juli 2006.
Stigen börjar vid vänplanen där man kan parkera bilen.
Högsta punkten i Gästrikland i juli 2006.
Lustigknopp - högsta punkten i Gästrikland.

webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sun Jul 30 21:16:27 W. Europe Daylight Time 2006