Översiktskarta - Garpkölen

Översiktskarta över Garpkölen med omgivningar.
Högsta punkten i Hälsingland heter Garpkölen. Den ligger den västra delen av landskapet, nära gränsen till Dalarna och Härjedalen.


webmaster@sverigestak.org
Last modified: Thu Mar 27 22:03:29 W. Europe Standard Time 2008