Myckelmyrberget i Medelpad

Högsta punkten i Medelpad 1 september 2007.
En highpoint med utsikt åt nästan alla håll. Troligen är det Holmsjön man ser i fjärran.
Högsta punkten i Medelpad 1 september 2007.
Vägen till Myckelmyrberget är väl skyltad från väg 315 i Säter.
Högsta punkten i Medelpad 1 september 2007.
Markering vid grusvägen där stigen till toppen börjar.
Högsta punkten i Medelpad 1 september 2007.
Resterna av ett flygspaningstorn finns kvar på toppen. De nedmoterade delarna ligger utspridda på toppen.
Högsta punkten i Medelpad 1 september 2007.
Traditionell bild av oss på toppen. Den här gången hade vi dock fotoassistans.
Högsta punkten i Medelpad 1 september 2007.
Det verkar redan vara lite snö på bergen i väster. Kan det vara Vemdalen?
Högsta punkten i Medelpad 1 september 2007.
Lingon som växer upp ur en stubbe.

webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sun Sep 02 21:20:40 W. Europe Daylight Time 2007