Höghäll på Öland

Odefinierad 'topp' Höghäll, Öland
Höghäll .. man ser höjdpunkten genom grindhålet

Odefinierad 'topp' Höghäll, Öland
Caj letar efter högsta punkten ...

Odefinierad 'topp' Höghäll, Öland
Små stugor att hyra på Ölands högsta punkt


webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sat Jul 07 21:25:07 W. Europe Daylight Time 2007