Upplandsberget (Tallmossen) i Uppland

Caj på Upplandsberget.
Caj på toppen av Upplandsberget. Denna highpoint höjdmättes 1999, och skylten i bilden är en minnesplakett av detta. På skylten kan man läsa:
På initiativ av IF Thor Uppsala lägesbestämdes högsta punkten och satellitmättes den 5/10 1999 av Lantmäteriet. X 6650915.161 Y 1571653.734


Lingon
Lingon, lingon, lingon ...


Stigvisare
Vi hittade en stig upp på Upplandsbergets topp. Det var överaskande ... vi hade förberett oss på en liten kompassövning, men kunde istället njuta av alla blåbär och lingon längs stigen.


Grusväg
På väg tillbaks till bilen.


Varggropen
Tillbaks vid bilen hittade vi en skylt på en stolpe - en varggrop alldeles vid vägen. Lite småkul sådär...webmaster@sverigestak.org
Last modified: Wed Sep 15 21:14:51 W. Europe Daylight Time 2004