Vägkarta - Åmliden

Vägkarta Åmliden med omgivningar
Turen till Åmliden startar i Norsjö i västra delen av Västerbotten. Landskapets högsta punkt ligger på gränsen till Lappland i kartans vänstra del. På toppen finns ett utsiktstorn.webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sun Jan 23 18:37:17 W. Europe Standard Time 2005