Highpointing i Sverige Logo - Helagsfjället
   Landskap

   Län
     Blekinge   
     Dalarna   
     Gotland   
     Gävleborg   
     Halland   
     Jämtland   
     Jönköping   
     Kalmar   
     Kronoberg   
     Norrbotten   
     Skåne   
     Stockholm   
     Södermanland   
     Uppsala   
     Värmland   
     Västerbotten   
     Västernorrland   
     Västmanland   
     Västra Götaland   
     Örebro   
     Östergötland   

   Övrigt

   Home 150 pixels wide dummy
Gävleborgs län: St. Korpimäki - 711 m
Plats: Mellan Orsa och Sveg
Position: N 61°38,249'   E 14°37,539'
Höjd över havet: 711 m
Klassificering: Klass 1 (Vad är detta?)
Avstånd: 1,7 km tur och retur
Höjdskillnad: < 120 m
Kartor:
  Topografisk: 15E NO
  Vägkarta: Någon vägatlas

Alla kartor kommer från Lantmäteriet
Gävleborgs highpoint
Klicka i bilden för att ett större foto.
Köranvisning:
När man kommer söderifrån, väg 45 norrut från Orsa, så passerar man Noppikoski och efter ca 8 km finns det en grusväg in till vänster mot Vassjön och Pilkalampinoppi (tror att det står en vägskylt). När man kommer in på småvägarna är det skyltat till St. Korpimäkis naturreservat. Entré till reservatet sker från sydväst, se beskrivningen via Tandsjöborg. Parkera vid vindskyddet där stigen börjar.

Kommer man norrifrån, dvs på väg 45 från Sveg, tar man av mot St. Korpimäki Naturreservat i Tandsjöborg. (Utmäkt med vägskylt, härifrån är det skyltat hela vägen till reservatet.) När man svängt i Tandsjöborg så kör man rakt fram i ca 6,9 km och tar sen vänster och efter 12,4 km höger.

Gemensam beskrivning från norr och söder: Kör väster ut i ytterligare 4,8 km (kommer man norr ifrån ska man nu ha 17,2 på trippen) och kom fram till ett ställe där en kraftledning går över vägen. Här finns skyltad väg till vänster och därefter en mindre skogsväg till höger, ytterligare ca 100 m längre fram. Ta denna lilla väg i ca 1 km och parkera vi en liten vändplats med en infoskylt och ett vindskydd. Här börjar stigen till toppen.
Led:
Stigen är en nymarkeras led - i form av en rundtur. Ta leden i valfri riktning. På toppen finns en markering för högsta punkten.
Övrigt:
Passa också på att besöka utsiktspunkten på Pilkalampinoppi (644 m), jättefint och med goda möjligheter att grilla och äta medhavd matsäck

Vid sjön Yläjärvi, som man passerar strax innan man kommer fram till naturreservatet, finns fina möjligheter till att campa eller att stanna till och fika.

Från naturvårdenheten på Gävleborgs län har vi fått följande information: Stort tack till Henny Sahlin!

I Orsa Finnmark (i x-län) finns många naturreservat och Hamra nationalpark som är intressanta att besöka. Stora Korpimäki och Stora Sundsjöberget är de större även om Hamra NP är mest känd (som en av de första nationalparkerna i Sverige 1909). Hamra är utmärkt på gula kartan och skyltad från RV45 vid tex Fågelsjökorsningen.

Stora Korpimäki NR, Stora Sundsjöberget samt NR Flarksjöbergets domänreservat ligger alla relativt nära och väster om väg 45. För att hitta i området, framför allt på de mindre vägarna krävs en karta. Det finns många småvägar och tyvärr än så länge lite otillräckliga vägvisningar. Vi ska dock under 2005 uppdatera och förbättra vägvisningar till flera av våra reservat i Orsa Finnmark.

På kartan (gula eller blåa) finns Stora Korpmägg utmärkt och entre till den delen av reservatet sker från sydväst. Men även i västra delen av reservatet finns många fina områden att vandra i, några nya stigar märktes upp under 2004 för att tillgängliggöra området.

Nya informationsskyltar och gränsmarkeringar kommer att arbetas med under 2005 och kommer också att förenkla ett besök. Dessutom pågår arbete med en informationsbroschyr.
Topografisk karta St. Korpimäki i Gävleborgs Län
Klicka i bilden för att se en större karta.
webmaster@sverigestak.org
Last modified: Sat Jul 22 22:03:06 W. Europe Daylight Time 2006